Výzkum návštěvníků obchodního domu Bílá labuť - 3-1949 leden ÚVVM-CVVM Ekonomika Report as inadecuate
Výzkum návštěvníků obchodního domu Bílá labuť - 3-1949 leden ÚVVM-CVVM Ekonomika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Document type: Research reports

Year:1949

Language: cze

Publisher: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Abstract: [cze] [eng] Šlo o výzkum zaměřený pouze na návštěvníky obchodního domu Bílá labuť. Výzkum zjišťoval popularitu Bílé labuti, nákupní chování návštěvníků tohoto obchodního domu a jejich postoje k volnému trhu.Research was focused only on Bílá labuť (White Swan)store visitors. The research investigated the popularity of the store, shopping behavior of visitors and their attitudes to the free market.

Keywords:Bílá labuť shopping store; free market; shopping behavior; Bílá labuť; nákupní chování; volný trh

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Sociology (CVVM) AS ČR(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-154785Author: Ústav pro výzkum veřejného mínění

Source: http://invenio.nusl.cz/record/154785?ln=enRelated documents