Influence of kinematic factors of friction stir welding on the characteristics of welded joints of forged plates made of EN AW 7049 A aluminium alloyReport as inadecuate
Influence of kinematic factors of friction stir welding on the characteristics of welded joints of forged plates made of EN AW 7049 A aluminium alloy - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

U radu se analiziraju utjecaji broja okretaja i brzine zavarivanja na udarnu žilavost, metalografska obilježja i raspodjelu mikrotvrdoće po površini poprečnog presjeka FSW zavarenog spoja kovanih ploča od visokočvrste legure aluminija faznog sastava Al-Zn-Mg-Cu. Broj okretaja je mijenjan u rasponu od 750 min−1 do 850 min−1, a brzina zavarivanja od 60 mm-min do 80 mm-min. Razdvajanjem energije inicijacije pukotine od energije potrebne za njezinu propagaciju, uočava se da je čak i do tri puta veća vrijednost energije koja je potrebna za njezinu propagaciju. Odnos energije inicijacije i energije propagacije je dobiven ispitivanjem Charpy epruvete sa zarezom u središtu, lijevo i desno od središta metala šava 4 mm u smjeru suprotnom od smjera zavarivanja. Distribucija mikrotvrdoće metala šava ne pokazuje veliko rasipanje vrijednosti bez obzira da li je mjerno mjesto u gornjoj ili donjoj razini površine zavarivanih komada. Na mikrograficima jasno se uočavaju zone strukturnih sadržaja zavarenog spoja na osnovi veličine zrna i linija tečenja materijala.

dinamička rekristalizacija; distribucija mikrotvrdoće; udarna žilavost; zavarivanje trenjem miješanjemAuthor: Milenko Perović - orcid.org-0000-0001-6171-0215 ; Chamber of Economy of Montenegro, Novaka Miloševa 29-II, 81000 Podgorica, Mon

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents