Optimizacija vibro-dijagnostičke metode za brodske rotacijske pumpeReport as inadecuate
Optimizacija vibro-dijagnostičke metode za brodske rotacijske pumpe - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.24 No.3 June 2017. -

Tehničko-ekonomska optimizacija vibro-dijagnostičke metode podrazumijeva definiranje minimalnog broja vibro-dijagnostičkih informacija koje se mogu koristiti za precizno i konačno dijagnosticiranje širokog spektra otkaza svih tipova rotacijskih strojeva u standardnoj uporabi, uključujući i brodske pumpe. Ekonomska optimizacija temelji se na pristupu odabira komparativnih prednosti sustava koji ispunjavaju tehničke norme. U ovom istraživanju, tehničko-ekonomska optimizacija se analizira više s aspekta nove formulacije problema optimizacije, nego s matematičkog aspekta za rješavanje problema. U izloženom radu, optimizacija se bazira na utvrđivanju vjerojatnosti pojave određenog otkaza na rotacijskim strojevima i implementacije uzročnih veza između dijagnostičkog modela i definiranih funkcija.

brodske rotacijske pumpe; dijagnostika; optimizacija; vibracijeAuthor: Miloš Milovančević - orcid.org-0000-0002-7891-1010 ; Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis, Aleksandra Medvedev

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents