FRANCUSKI ENOLOŠKI RJEČNICI NA INTERNETUReport as inadecuate
FRANCUSKI ENOLOŠKI RJEČNICI NA INTERNETU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2 December 2002. -

Termine francuskog jezika struke definiraju, objašnjavaju i tumače, u području enologije, enološki rječnici. Brzi razvoj tehnologije razvio je i nove medije, kao što je Internet, putem kojeg, brzo i jednostavno, možemo dobiti informaciju o značenju termina.

Broj, enoloških rječnika na Internetu, svakim je danom sve veći. Istražili smo broj tih rječnika i način tumačenja natuknica i prikazat ćemo rezultate tog istraživanja.

francuski enološki rječnici; enološki termini; InternetAuthor: Jadranka Škunca - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents