PLATNA BILANCA REPUBLIKE HRVATSKE I TURIZAMReport as inadecuate
PLATNA BILANCA REPUBLIKE HRVATSKE I TURIZAM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2 December 2002. -

Vanjskotrgovinska ravnoteža jedan je od osnovnih ciljeva makroekonomske politike svake zemlje. Radi potrebe kontinuiranog praćenja i analize kretanja u svjetskoj ekonomije, sve zemlje izrađuju platne bilance, u okviru koje se iskazuju podaci o prihodima i rashodima od

putovanja-turizma. Cilj ovog rada je prikaz metodologije izrade i praćenja platne bilance s posebnim naglaskom na turizam. Značaj turizma u postizanju vanjskotrgovinske ravnoteže bitan je element u mnogim zemljama, a za hrvatsko gospodarstvo dan je prikaz i izračun značajnih koeficijenata vanjskotrgovinske ravnoteže.

platna bilanca; usluge; turizam; vanjskotrgovinska ravnotežaAuthor: Branko Blažević - orcid.org-0000-0002-7615-9136 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents