NABAVNA FUNKCIJA U HOTELIJERSTVU - Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2 December 2002.Report as inadecuate
NABAVNA FUNKCIJA U HOTELIJERSTVU - Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2 December 2002. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.8 No.1-2 December 2002. -

Nabavna funkcija u hotelijerstvu ima važnu ulogu. Njena uloga se ogleda u kontinuiranom snabdijevanju hotela i njegovih odjela potrebnim materijalima i opremom za poslovanje hotela, za pravilno funkcioniranje skladišne i transportne službe, kao i za prodaju pripremljenih usluga. Organizacijsku strukturu hotela i Službe nabave hotela treba oblikovati tako da se što više zadovolje ciljevi i zadaci hotela, a to je kvalitetna hotelska ponuda.

nabavna funkcija; organizacija; organizacijska struktura; poslovni procesiAuthor: Nadia Pavia - orcid.org-0000-0002-1084-1394 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croat

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents