MJERENJE UTJECAJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA POSLOM NA REZULTATE POSLOVANJA HOTELAReport as inadecuate
MJERENJE UTJECAJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA POSLOM NA REZULTATE POSLOVANJA HOTELA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Ovim se istraživanjem podupire jedna opće prihvaćenih „istina- kako je povezanost zadovoljstva zaposlenika poslom i rezultata poslovanja osobito jasna i izražena u uslužnoj industriji, te je istraživanje provedeno na primjeru hotelske industrije. Ljudi su centralni resurs efektivnog poslovanja hotelske industrije kao izrazito radno-intenzivne industrije.

zadovoljstvo poslom; rezultati poslovanja; hotelska industrija; Hrvatska; empirijsko istraživanjeAuthor: Helga Maškarin - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents