REZULTATI POSLOVANJA KAO ELEMENT SUSTAVA KVALITETEReport as inadecuate
REZULTATI POSLOVANJA KAO ELEMENT SUSTAVA KVALITETE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Primjena je sustava upravljanja potpunom kvalitetom utjecala na razvoj suvremenih sustava mjerenja i ocjenjivanja rezultata poslovanja koji uz financijske obuhvaćaju i

nefinancijske pokazatelje. Stoga će takvi sustavi mjerenja i ocjenjivanja rezultata poslovanja uz informacije o ostvarenim rezultatima osigurati i informacije o provedenim poboljšanjima u poslovnom sustavu i razini njihovog ostvarenja.

rezultati poslovanja; suvremeni sustavi mjerenja i ocjenjivanja rezultata poslovanjaAuthor: Ana-Marija Vrtodušić Hrgović - orcid.org-0000-0001-6679-3742 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Ri

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents