ZADOVOLJSTVO POSLOM ZAPOSLENIKA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKEReport as inadecuate
ZADOVOLJSTVO POSLOM ZAPOSLENIKA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Mjerenje zadovoljstva zaposlenika poslom pomaže managerima u donošenju na informacijama baziranih odluka u području upravljanja ljudskim potencijalima, ali i poduzeća sveukupno. Mjerenje osim toga doprinosi razumijevanju načina na koji se zadovoljstvo poslom uklapa u sveukupnu sliku motivacije za rad i rezultata rada. U ovom su radu prezentirani rezultati istraživanja zadovoljstva zaposlenika poslom u hrvatskoj hotelskoj industriji.

zadovoljstvo poslom; hotelska industrija; Hrvatska; empirijsko istraživanjeAuthor: Helga Maškarin - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents