IZVOĐAČKI INFORMACIJSKI SUSTAV KAO TEMELJ PREUSTROJA POSLOVNIH I PROCESNIH FUNKCIJA HOTELAReport as inadecuate
IZVOĐAČKI INFORMACIJSKI SUSTAV KAO TEMELJ PREUSTROJA POSLOVNIH I PROCESNIH FUNKCIJA HOTELA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Zbog brzih promjena vanjskih uvjeta poslovanja, zaoštravanja gospodarskih kriterija i suvremenog sustava obračuna troškova, te na kraju zbog postizanja željenog stupnja konkurentske sposobnosti hotelskih poduzeća, značajna je primjena informacijskih tehnologija koja u ovom trenutku u hrvatskoj hotelskoj industriji nije još na zadovoljavajućoj razini. Informacije su postale najvažniji upravljački resurs, a pravodobna i točna informacija daje mogućnost pravodobne i brze reakcije. Na svom putu od nastajanja, preko raznih hijerarhijskih instanci, informacije su gotovo uvijek dolazile iskrivljene ili suviše kasno da bi bile osnova za kvalitetne i pravodobne odluke. Nova poslovna filozofija traži novu poslovnu organizaciju, a informacijska tehnologija mora biti u funkciji i poslovne filozofije i poslovne organizacije.

hotel; informacijski sustav; procesne funkcijeAuthor: Vlado Galičić - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents