PROCJENJIVANJE RADNE USPJEŠNOSTI U HOTELSKOJ INDUSTRIJIReport as inadecuate
PROCJENJIVANJE RADNE USPJEŠNOSTI U HOTELSKOJ INDUSTRIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Organizacije u ugostiteljstvu i turizmu ood pritiskom globalizacije i sve veće konkurencije doživljavaju velike promjene. U cilju opstanka, razvoja i poboljšanja kvalitete organizacije će morati graditi svoju konkurentnost prvenstveno oslanjajući se na vlastite zaposlenike i njihovo znanje. Čovjek, kao resurs kojim treba upravljati svojim će radom stvarati novu vrijednost za poduzeće.

U članku se raspravlja o ljudskom kapitalu te praćenju i ocjenjivanju radne uspješnosti u hotelskoj industriji.

ljudski kapital; hotelska industrija; radna uspješnostAuthor: Krstina Črnjar - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents