ULOGA, MJESTO I INTERPRETACIJA INFORMACIJE U KONTEKSTU STVARANJA INFORMACIJSKIH MODELA KAO WEB ČVOROVAReport as inadecuate
ULOGA, MJESTO I INTERPRETACIJA INFORMACIJE U KONTEKSTU STVARANJA INFORMACIJSKIH MODELA KAO WEB ČVOROVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Centralna značajka svih živih bića jest informacija koja se nalazi u njima i oko njih i to za sve postojeće tokove radnji. Procesi prilikom prijenosa informacije igraju osnovnu ulogu unutar i između svega što živi. U ovome je radu naglasak na informaciji u sklopu poslovnih procesa. Pored svih svjetskih računala i superračunala, najkompleksniji sustav koji obrađuje informaciju jest bez sumnje čovjek, stoga načinu, vrsti, intenzitetu i strukturi plasiranja iste treba posvetiti veliku pažnju. U ovome radu naglasak analiziraju se web čvorovi kao MultiMedijski Informacijski Modeli MM IM, te navode pravila i koncepcije za kreiranje kvalitetnih i funkcionalnih web čvorova u hotelskoj industriji. U današnjim sve dinamičnijim tržišnim promjenama i web čvorovi moraju sve više poprimati karakteristike dinamičkih modela i to ne samo u tehničkom već i u sadržajnom smislu.

informacija; web čvor; MultiMcdijskilnformacijskiModel; dinamikaAuthor: Mislav Šimunić - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents