ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA POSLOVNOG REZULTATA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJEReport as inadecuate
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA POSLOVNOG REZULTATA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Istraživanje predstavljeno u ovom radu imalo je za cilj formiranje konceptualnog okvira mjerenja rezultata poslovanja hotelskih poduzeća na osnovu stavova managera hotelskih poduzeća, a baziranog na konceptu Balanced Scorecarda - Uravnoteženog sustava rezultata poslovanja. Istraživanje ukazuje na razlike između stavova managera o tome što određuje njihov uspjeh i onoga što zaista mjere, te na razlike u shvaćanju managera različitih funkcija o tome koji značaj za sveukupnu uspješnost imaju pojedini pokazatelji.

poslovni rezultat; hotelska industrija; Hrvatska; empirijsko istraživanjeAuthor: Helga Maškarin - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents