Akademsko nepoštenje: odmak od neetičnosti pojedinca i kritika sustavaReport as inadecuate
Akademsko nepoštenje: odmak od neetičnosti pojedinca i kritika sustava - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Political analysis, Vol.7 No.29 April 2017. -

Polazište ovoga rada je stav da koliko god pojedinac treba osobno odgovarati za svoje akademski nepoštene radnje, u središte rasprave o akademskom nepoštenju treba staviti i širi društveni i politički kontekst kao i karakteristike znanstvenog i obrazovnog sustava koji takve radnje potiču.

akademska etika, akademsko nepoštenje; obrazovna politikaAuthor: Gloria Zmijarević - orcid.org-0000-0001-6751-7002 Karin Doolan - ; Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru Sven Marcelić - o

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents