Pristup obradbi predijalne toponimije na hrvatskome dijelu JadranaReport as inadecuate
Pristup obradbi predijalne toponimije na hrvatskome dijelu Jadrana - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. -

U prvom dijelu članka navedena je definicija i osobine predijalne toponimije u

kontekstu rimskog civilizacijskog nasljeđa na hrvatskom jadranskom prostoru

u postantičkom razdoblju nakon doseobe Hrvata ostatci rimske limitacije

zemljišta i arhitekture, naročito villae rusticae. Naglašena je važnost kontinuiteta

naseljenosti područja od rimskoga doba u srednjem vijeku koji se u

obliku etničkog i jezičnog suživota Romana i doseljenih Hrvata odrazio i na

preživjelim romanskim toponimiskim prilagođenicama u hrvatskome jeziku.

Istaknuti su istraživači koji su se bavili tim dijelom rimskog toponomastičkog

nasljeđa na području istočnojadranske obale te potreba interdisciplinarnoga

pristupa obradbi. Takav pristup obuhvaća lingvističku analizu predijalnih toponima

prema kriterijima stratifikacije jezičnih romansko-hrvatskih dodira koja

se stavlja u kontekst spoznaja antičke arheologije, povijesti i epigrafije. Slijedi

pregled osobina rimskih imena na natpisima sadržanih u osnovi predijalnih

toponima i razvitka rimske imenske formule. Na kraju je predložen obrazac za

opis predijalnih toponima koji je proveden na dva primjera.

predijalni toponimi; rimska onomastika; istočni JadranAuthor: Ines Schaub-Gomerčić - ; Zavod za lingvistička istraživanja HAZU

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents