Uvid u osobna imena rođenih u 2001. - Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003.Report as inadecuate
Uvid u osobna imena rođenih u 2001. - Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. -

U radu se analiziraju osobna imena djece rođene 2001. u sedam većih hrvatskih

gradova: Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu.

Nakon statističkih podataka o broju rođenih i broju imena koja su im nadjevena

te prikaza učestalosti pojedinoga imena, slijedi osvrt na odlike analiziranoga

imenskog fonda: uočava se velik repertoar različitih imena u kojem dominiraju

osobna imena stranoga podrijetla od kojih su mnoga neprilagođena

hrvatskomu jezičnom sustavu te zamjetan udio gotovo četvrtina dvostrukih imena.

osobno ime; dvostruko osobno imeAuthor: Anđela Frančić - ; Filozofski fakultet u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents