Etimološka razmatranja ruske povijesne antroponimijeReport as inadecuate
Etimološka razmatranja ruske povijesne antroponimije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.10 June 2002. -

Autor u članku etimološki raščlanjuje 13 povijesnih antroponima iz pisanih

vrela ruskoga jezika iz razdoblja od 15. do 17. stoljeća. Antroponimi se tumače

na praslavenskoj razini te autor obrađuje niz povijesnih osnova *b-bh-b, *kolmbza,

*lamQdrbr!-*lamud-bl, *musrbrga, *sezemjrb, *srblgurb, *thlbuga, *tbrma koje

su se onimizirale u ruskom jeziku.

ruska antroponimija; povijesna antroponimijaAuthor: Viktor Petrović Šuljgač -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents