Društvena uloga znanstvenika danas. Znanstvenik kao homo economicus i homo sociologicus versus homo academicus universalis Report as inadecuate
Društvena uloga znanstvenika danas. Znanstvenik kao homo economicus i homo sociologicus versus homo academicus universalis - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

U radu se kritički propituju neki aspekti uloge znanstvenika u suvremenom društvu, polazeći od različitih očekivanja spram znanstvenika pod različitim vanjskim pritiscima: scijentometrije, društvene odgovornosti i humanističke zadaće. U tom razmatranju društvenog okvira i normi koje usmjeravaju djelovanje znanstvenika, najprije će se ukratko prikazati mogući pristupi ulogama znanstvenika kao homo economicusa i homo sociologicusa, što će poslužiti kao ideal-tipski predlošci za razvoj modela u kojem se analiziraju obje uloge znanstvenika kroz obilježja korisnosti, dobiti i racionalnosti na individualnoj, organizacijskoj i socio-političkoj razini. Nakon toga će se prikazati i integrativni model homo academicus universalis, koji integrira i pomiruje obilježja prethodnih te donosi i neke stare humanističke ideale znanstvenika kao univerzalnog čovjeka. Na kraju će se ukratko analizirati i društveni kontekst: tržišno društvo u kojem je prevladavajuća tendencija da se i znanost u potpunosti komodificira.

homo economicus; homo sociologicus; homo academicus universalis; komodifikacija znanja; društvo znanja; tržišno društvo; sociologija znanosti;Author: Krešimir Peračković - ; Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Marulićev trg 19-1, HR 10000 Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents