Bolest u procjepu biologije i kulture. Postmoderno shvaćanje bolesti kao biokulturne pojaveReport as inadecuate
Bolest u procjepu biologije i kulture. Postmoderno shvaćanje bolesti kao biokulturne pojave - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

i bolesti. Upravo je osjetljiva ravnoteža između bolesti i kulture ono što konstituira neuhvatljivu istinu bolesti i postmoderno shvaćanje bolesti kao biokulturne pojave u biokulturnom modelu. Koristeći se literaturom i navodima nekolicine autora kao što su Arthur Kleinman, Anatole Broyard, David B. Morris, Susan Sontag, Arthur W. Frank, Michel Foucault, Hans-Georg Gadamer i drugi, naglasit ćemo zamršenu, složenu i suptilnu vezu bolesti i kulture. Biomedicinski model znanstveno zasnovan na istrošenoj kartezijansko-mehanicističkoj iluziji i paradigmi znanja, čija popularnost raste enormnom brzinom, promatra bolesti kao predmet i tijelo kao mehanički stroj. Iako je donio napredak i iskorijenio mnoge bolesti, otvara nam i alternativan put k novom i još uvijek neizvjesnom shvaćanju bolesti kao promjenjivog procesa koji nastaje prožimanjem kulture i biologije. Stavljajući naglasak na narativ ili priču, kritički ćemo se osvrnuti na postojeći prevladavajući biomedicinski model bolesti i sagledati mogućnost uvođenja i proširivanja postojećeg modela biokulturnim modelom bolesti. Očekivani doprinos ovoga rada ići će u smjeru mogućnosti teorijskog i praktičkog utemeljenja i uporišta za takva promišljanja, te pokušaj multidimenzionalnog i pluriperspektivnog pristupa bolesti i zdravlju.

Namjera je rada istaknuti i promišljati o razvoju jedne rasute manjinske tradicije koja razmatra značaj kulturoloških utjecaja na zdravlje

bolest; zdravlje; biokulturna paradigma; narativna medicina; metafore zdravlja i bolesti; narativni; identitet; model objašnjavanja bolesti;Author: Darija Rupčić - orcid.org-0000-0003-2235-1410 ; Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet, L. Jägera 9, HR 31000 O

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents