Prikaz analitičkih metoda kvantitativnog određivanja stabilnog i radioaktivnog cezijaReport as inadecuate
Prikaz analitičkih metoda kvantitativnog određivanja stabilnog i radioaktivnog cezija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.17 No.4 December 1966. -

Prikazane su metode za određivanje aktivnog cezija radiokemijskim metodama ili stabilnog cezija u tragovima, analitičkim metodama. Posebna pažnja obraćena je metodama određivanja Cs-137 u uzorcima biosfere. Sakupljena literatura odnosi se na radove objavljene u posljednjih pet godina, Od starijih publikacija navedeni su prikazi ili izvorni radovi koji su temelj većini metoda koje se danas upotrebljavaju.Author: Alica Bauman - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents