Terapijski tretman crijevne infekcije uzrokovane Clostridium difficile - prikaz slučajaReport as inadecuate
Terapijski tretman crijevne infekcije uzrokovane Clostridium difficile - prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medica Jadertina, Vol.47 No.1-2 March 2017. -

Clostridium difficile infekcije CDI vodeći su uzrok nozokomijalne dijareje, a u 20-30% slučajeva povezuje se s postantimikrobnom dijarejom i stopom mortaliteta od 1-5%, ujedno je C. difficile treći po redu uzročnik infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Incidencija CDI i rekurirajućih infekcija je u porastu, unatoč efikasnim tretmanima. Rizik recidiva nakon prve epizode CDI je oko 25%, te više od 45 % nakon prvog relapsa. Metronidazol ili vankomicin preporučeni su u liječenju prve epizode, a za tretman druge i sljedećih epizoda bolesti, vankomicin ili fidaksomicin. Međutim, standardna antibiotska terapija nije dovoljno efikasna u prevenciji i liječenju rekurirajućih CDI, a pojava hipervirulentnog izolata C. difficile BI-NAP1-027 dodatno je veliki izazov u traženju novih antimikrobnih i alternativnih metoda liječenja. Cilj ovoga rada je prikazati epidemiološke i kliničke osobitosti, te terapijski tretman klinički srednje teškog multiplo rekurirajućeg enterokolitisa uzrokovanog C. difficile u 83-godišnje bolesnice, te efikasnost i sigurnost primjene inovativnog makrocikličkog antibiotika fidaksomicina u liječenju rekurirajuće CDI, koji se u prikazu našega slučaja pokazao superiornijim u odnosu na metronidazol i vankomicin.

rekurirajuća C.difficile infekcija CDI; čimbenici rizika; terapija; fidaksomicinAuthor: Dobrinka Petković - orcid.org-0000-0001-8111-3469 ; Opća županijska bolnica Požega, Odjel infektologije Borislav Vuković - o

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents