Profesionalni traumatizam radnika u poljoprivrednim dobrima »Karađorđevo« i »Labudnjača«Report as inadecuate
Profesionalni traumatizam radnika u poljoprivrednim dobrima »Karađorđevo« i »Labudnjača« - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.18 No.3 September 1967. -

Radi uvida u problem profesionalnog traumatizma poljoprivrednih radnika sprovedeno je ispitivanje traumatizma radnika u poljoprivrednim dobrima »Karađorđevo« i »Labudnjača« sa teritorije AP Vojvodine. Ispitivanje je izvršeno na osnovu podataka iz lista povredenih na radu za dve uzastopne kalendarske godine i upoznavanja uslova rada obilaskom izvesnog broja radnih mesta. Korišćeni su podaci za »Karađorđevo« za 1964. i 1965. godinu a »Labudnjaču« - za 1963. i 1964. godinu. Učestalost povreda se kreće od 9,64-11,75% od ukupnog broja zaposlenih radnika u toku jedne kalendarske godine. Najčešće se povređuju kvalifikovani radnici a zatim polukvalifikovani. U pogledu uzroka povreda na prvo mesto dolaze povrede ručnim i mehaničkim alatom u radionicama i magacinima dobara 17,94%. Na drugom mestu su nesreće sa motornim vozilima i priključnim mašinama 16,55%. Povrede pri radu sa stokom iznose 7,93%. Što se tiče lokalizacije povreda na telu, na prvo mesto dolazi šaka 38,40% a zatim stopalo 20,80%. U oba dobra izgubljeno je zbog bolovanja kao posledice povreda na radu ukupno 3784 radnih dana, što prosečno iznosi 13,03 dana po jednom povređenom. Analiza traumatizma u ispitivanim dobrima ukazuje na složenost problema profesionalnog traumatizma u sa vremenom razvitku poljoprivredne proizvodnje koju karakteriše nagla mehanizacija. Nedovoljna obučenost kadrova za rad na mašinama i motornim vozilima, neadekvatna higijensko-tehnička zaštita, zamor i neracionalni dnevni i nedeljni odmor su najvažniji uzroci koji dovode do nesreća na poslu kod poljoprivrednih radnika.Author: M.I. Mikov - ; Institut za zdravstvenu zaštitu, Zavod za higijenu, Novi Sad

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents