PREKID SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJUReport as inadecuate
PREKID SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.23 No.3 March 2017. -

Prekid srednjoškolskog obrazovanja mladih s teškoćama u razvoju predstavlja nedovoljno prepoznati socijalni rizik u suvremenom društvu, koji često ostaje neprimjetan zbog proklamirane obrazovne inkluzije.

Ovim radom želi se opisati, povezati i problematizirati prekid srednjoškolskog obrazovanja mladih s teškoćama u razvoju u suvremenom obrazovnom sustavu. Na početku rada opisuje se položaj djece i mladih s teškoćama u razvoju u odgojno- obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, koji se povezuje s međunarodnim i hrvatskim pravnim izvore koji su u funkciji zaštite i promocije prava na inkluzivno obrazovanje. Potom se iznose činjenice i uzroci ispadanja mladih s teškoćama u razvoju iz sustava srednjoškolskog obrazovanja, koji se povezuju sa socijalnim rizicima koji se vežu uz ovu problematiku. Mogućnosti prevencije prekida srednjoškolskog obrazovanja mladih s teškoćama u razvoju objašnjene se kroz razinu rada s pojedincem, obitelji te sustavom formalne podrške, s naglaskom na nužnost interdisciplinarnog pristupa ovo problemu u suvremenom društvu.

prekid srednjoškolskog obrazovanja, mladi s teškoćama u razvoju,sustav odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju; prevencija prekida srednjoškolskog obrazovanjaAuthor: Sanda Popović - orcid.org-0000-0002-7345-8683 ; Srednja strukovna škola COO »Slava Raškaj«, Zagreb, Hrvatska Marko Buljevac

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents