KOMUNIKACIJA SE MIJENJA: PRIMJER POZDRAVA U TALIJANSKOM JEZIKUReport as inadecuate
KOMUNIKACIJA SE MIJENJA: PRIMJER POZDRAVA U TALIJANSKOM JEZIKU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Media, culture and public relations, Vol.7 No.2 October 2016. -

Pozdrav je temeljni komunikacijski čin kojim se iskazuje vlastita nazočnost u društvu drugih osoba, no pozdrav je ujedno način izražavanja pažnje prema osobi koju se pozdravlja. Ujedno, on odražava kvalitetu odnosa najčešće je odnos srdačan koji vlada među tim osobama kao i vrstu društvenoga položaja ili statusa formalni ili neformalni među pojedincima ili skupinama koje dolaze u dodir. Pozdrav može biti verbalan i neverbalan, a izbor ovisi o nizu čimbenika kao što su sredina, situacija te odnos među osobama koje se pozdravljaju. Verbalni su pozdravi uglavnom kratki, fiksni jezični izričaji čije se sastavnice uglavnom međusobno ne mogu dodatno obogaćivati dodatnim leksičkim elementima ili kombinirati. No, iskustvo pokazuje da su pozdravi podložni promjenama, i to ne samo onima jezično motiviranima. U tekstu se analiziraju rezultati dva istraživanja, od kojih je jedno provedeno 2006. godine među učenicima završnoga razreda srednje škole u četiri talijanska, jezično i zemljopisno različita grada, koji ulaze u skupinu adolescentnih govornika talijanskoga jezika. Drugo je istraživanje provedeno 2013. godine među studentima, u dobi između 20 i 24 godina koji, sukladno mišljenju stručnjaka, nisu govornici „jezika mladih-, na dva talijanska sveučilišta od kojih je jedno na sjeveru, a drugo na granici između srednje i južne Italije. Što se tiče pozdrava koje su ispitanici unijeli u upitnike, deskriptivna je analiza izloženih podataka, između ostaloga pokazala da se dvije skupine ne razlikuju znatnije unatoč različitom društvenom položaju učenici vs. studenti. Pokazalo se, naprotiv, da govornici istoga zemljopisnoga podrijetla, a donekle i spola, uglavnom rabe iste pozdrave, čak i ukoliko pripadaju različitim društvenim skupinama.

pozdrav; verbalna komunikacija; varijacija u tipu pozdravaAuthor: Vesna Deželjin - ; Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Hana Klak - ; Hrvatsko komunikološk

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents