Tata, mama, postajete djed i baka - Child, kindergarten, family, Vol.14 No.52 June 2008.Report as inadecuate
Tata, mama, postajete djed i baka - Child, kindergarten, family, Vol.14 No.52 June 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Child, kindergarten, family, Vol.14 No.52 June 2008. -

Istraživanja pokazuju da se roditelji iz oba tipa obitelji, jednoroditeljskih i dvoroditeljskih, više oslanjaju na neformalne oblike podrške nego na formalne, pod kojima podrazumijevamo različite oblike državne pomoći, te da razumijevanje i pomoć očekuju samo u najužem krugu vlastite obitelji i prijatelja. U tekstu će više riječi biti o posebnom obliku neformalne podrške roditeljima – a to su njihovi vlastiti roditelji, odnosno djedovi i bake.

Dijete; Vrtić; Obitelj; Tata; Mama; Djed; BakaAuthor: Margareta Dujmović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents