UTJECAJ RAZVIJENOSTI FINANCIJSKOG SUSTAVA NA GOSPODARSKI RAST ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPEReport as inadecuate
UTJECAJ RAZVIJENOSTI FINANCIJSKOG SUSTAVA NA GOSPODARSKI RAST ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.67 No.6 February 2017. -

Brojna istraživanja ističu značaj razvoja financijskog sustava na gospodarski rast zemalja istočne i srednje Europe. U svrhu analize tog odnosa, napravljena je dinamička panel analiza utjecaja razvoja financijskog sustava na gospodarski rast odabranih jedanaest zemalja istočne i srednje Europe u razdoblju od 1995. do 2014. godine. Rezultati analize potvrđuju da financijski razvoj ima signifikantan utjecaj na gospodarski rast. Udjeli monetarnih agregata u bruto domaćem proizvodu te danih kredita u ukupnoj imovini banaka pokazali su pozitivan utjecaj na poticanje gospodarskog rasta, dok je udio nenaplativih kredita u bruto domaćem proizvodu pokazao negativan utjecaj na gospodarski rast. Dobiveni rezultati otkrili su sektor bankarstva kao najznačajniji dio financijskog sustava analiziranih zemalja te također kao snažan pogon u poticanju njihovog pozitivnog ekonomskog rasta.

gospodarski rast; financijski razvoj; dinamički panelAuthor: Anamarija Delić - Lucija Rogić Dumančić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents