Knjižnična podrška studentskom učenju i istraživanju: ocjena kvalitete hrvatskih visokoškolskih knjižnica u postupku reakreditacije visokih učilištaReport as inadecuate
Knjižnična podrška studentskom učenju i istraživanju: ocjena kvalitete hrvatskih visokoškolskih knjižnica u postupku reakreditacije visokih učilišta - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.9 No.1 July 2016. -

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Republika Hrvatska obavezala se na kontinuirano praćenje kvalitete sustava za visoko obrazovanje, koje se u praksi između ostaloga odvija postupkom reakreditacije. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu uspješnosti hrvatskih visokoškolskih knjižnica pomoću analize ocjena knjižničnih resursa koje su dali članovi stručnih povjerenstava prvog ciklusa reakreditacije hrvatskih visokih učilišta. Istraživanje obuhvaća sva hrvatska visoka učilišta koja su prošla postupak reakreditacije od samog početka njezina provođenja ak. god. 2010.-11. pa do kraja 2015. U tom periodu kroz postupak je prošlo ukupno 129 visokih učilišta ili dijelova visokih učilišta. Rezultati su pokazali da su, ukupno gledajući, hrvatske visokoškolske knjižnice u prosjeku dobile ocjenu 3. Također se pokazalo da nema razlike u ocjeni knjižničnih resursa između sveučilišnih sastavnica te veleučilišta i visokih škola, zatim između javnih i privatnih visokih učilišta te na kraju između glavnih sveučilišnih središta: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

visokoškolske knjižnice; vrednovanje; reakreditacija visokih učilišta; kvaliteta knjižnične uslugeAuthor: Aleksandra Pikić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents