Plemkinje duha : Marija Jambrišak - Jagoda Truhelka - Zdenka MarkovićReport as inadecuate
Plemkinje duha : Marija Jambrišak - Jagoda Truhelka - Zdenka Marković - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

Rad nastoji prikazati isprepletene živote triju hrvatskih prosvjetnih djelatnica i književnica, uglednih pripadnica društvenog i kulturnog života Hrvatske u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Marija Jambrišak, najstarija od njih, bila je nastavnica i Jagodi Truhelki i Zdenki Marković na ženskom liceju u Zagrebu. Jagoda Truhelka zatim je postala nastavnica Zdenki Marković, koja im kasnije također postaje kolegica. Njihovi odnosi i utjecaji koje su ostavile jedna na drugu rekonstruirani su uglavnom na temelju istraživanja njihove sačuvane korespondencije te ćlanaka i kritika u novinama i časopisima koje su pisale jedna o drugoj.

Marija Jambrišak; Jagoda Truhelka; Zdenka Marković; učiteljsko zvanje; hrvatski kulturno-prosvjetni kontekst druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća; žensko prijateljstvoAuthor: Ana Batinić - ; Odsjek za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU - Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents