Kaštelanova Pjesme koje nisam napisao : interpretacijaReport as inadecuate
Kaštelanova Pjesme koje nisam napisao : interpretacija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

Prilog se bavi analizom postupaka odražavanja, ponavljanja i sažimanja te njihovim učincima u strukturiranju pjesme Jure Kaštelana Pjesme koje nisam napisao.

Jure Kaštelan; Pjesme koje nisam napisao; interpretacijaAuthor: Sandro Cergna - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Pula

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents