O oblikovanju identiteta i tipovima podrivanja mitologemskog jedinstva ispričanogReport as inadecuate
O oblikovanju identiteta i tipovima podrivanja mitologemskog jedinstva ispričanog - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

Polazeći od pretpostavke da Slobodan Novak kroz svoje romane konstruira obrazac identiteta koji se može preklapati s drugim tekstovima, odnosno dopunjavati tvoreći jedinstveni diskurzivni prostor ispripovijedanoga, autor se u ovome radu bavi konstrukcijom identiteta i tipovima podrivanja zamišljenog jedinstva u Novakovim romanima te mogućnostima koje ovako ostvareni model može potaknuti druge suvremene hrvatske pisce, u prvome redu -otočku prozu- Zorana Ferića, odnosno iščitljive obrasce konstrukcije identiteta u njegovu romanu Smrt djevojčice sa žigicama.

Slobodan Novak; Zoran Ferić; identitet; pripovijedanje; dekonstrukcijaAuthor: Boris Škvorc - ; Filozofski fakultet, Split - Macquaire University, Sydney

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents