STAV GOVORNIKA HRVATSKOG STANDARDNOG JEZIKA PREMA OŽIVLJENICAMAReport as inadecuate
STAV GOVORNIKA HRVATSKOG STANDARDNOG JEZIKA PREMA OŽIVLJENICAMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Govor, Vol.17 No.2 September 2000. -

Jezik je živo tijelo podložno stalnim promjenama na koje prvenstveno utječu društvo, prostor i vrijeme u kojima taj jezik traje. Upravo u tom kontekstu zanimljiv je hrvatski jezik koji je tijekom zadnjih dvaju stoljeća često bio sredstvo političkog opredjeljivanja. Ovim istraživanjem ispitivao se odnos govornika hrvatskog standardnog jezika prema oživ-jenicama, koje su slijedom političkih odluka prešle u pasivni leksik, ali su poslije političkih promjena 1990. godine u Republici Hrvatskoj postupno vraćene u aktivni leksik. Rezultati istraživanja pokazali su da ispitanici oživljenice drže više hrvatskim od zatočenica, ali su im obje skupine riječi jednako drage, jednako ih često govore te jednako dobro poznaju njihovo značenje. Također ispitanici jednako dobro razumiju riječi hrvatskog i nehrvatskog podrijetla te ponuđene riječi govore bez obzira na stupanj razumijevanja istih.

oživljenice, stavovi lingvistika. hrvatski jezikAuthor: Maja Gnjidić - ; Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents