Od promjene temperature do reakcijske entalpijeReport as inadecuate
Od promjene temperature do reakcijske entalpije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.66 No.1-2 February 2017. -

Objašnjena je razlika i povezanost unutrašnje energije i entalpije sustava te su dani razlozi zašto se prilikom opisa energijskih promjena tijekom kemijskih reakcija primjenjuje promjena entalpije, a ne promjena unutrašnje energije. Detaljno su analizirane energijske promjene u sustavu i promjene fizikalnih svojstava sustava do kojih dolazi uslijed kemijske reakcije. Objašnjen je način određivanja reakcijske entalpije iz rezultata kalorimetrijskog pokusa.Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

unutrašnja energija; entalpija; izmjena energije; toplina; kemijska reakcija; nastava kemijeAuthor: Tajana Preočanin - ; Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Hor

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents