Kelatogeni agensi u terapiji saturnizma - Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.21 No.2 September 1970.Report as inadecuate
Kelatogeni agensi u terapiji saturnizma - Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.21 No.2 September 1970. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.21 No.2 September 1970. -

U ovom je članku prikazano djelovanje nekih kelatogenih agensa koji se najčešće primjenjuju u liječenju otrovanja olovom, kao i onih čija je efikasnost slabija ili je manje proučena. Djelovanje tih spojeva razmatrano je kako u svjetlu rezultata laboratorijskih istraživanja, tako i na osnovu izvještaja o njihovoj primjeni u klinici saturnizma. Glavni dio prikaza odnosi se na pojedinačno i komparativno razmatranje djelovanja onih kelatogenih agensa koji su se pokazali najuspješnijima u liječenju saturnizma, kao što su dimerkapto-2-3-propanol BAL, etilendiamintetraacetat EDTA i penicilamin. Prikaz njihove efikasnosti razmatran je u zavisnosti od visine doze, te načina i duljine trajanja primjene. Posebno je razmatrano pitanje toksičkog djelovanja tih spojeva. Komparativna primjena kompleksirajućih agensa - razmatrana u studiju njihove efikasnosti u snizivanju olova u krvi, te koproporfirina i delta-amino-Ievulinske kiseline u urinu - otežana je time što razhčiti ligandi tvore komplekse s olovom na različite načine, a to čini složenim pitanje njihova doziranja. Dio prikaza razmatra to pitanje u vezi sa strukturom tih agensa i načinom na koji tvore komplekse s olovom.Author: A. Duraković - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents