Religija u darvinističkoj paradigmi: Daniel Dennett o religijiReport as inadecuate
Religija u darvinističkoj paradigmi: Daniel Dennett o religiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.51 No.4 December 2016. -

Daniel Dennett značajan je i utjecajan američki filozof, hrvatskom akademskom krugu uglavnom poznat preko pokreta Novog ateizma čiji je istaknuti predstavnik. Ovaj članak donosi njegovo promišljanje religije koje se odvija u darvinističkoj paradigmi, u kojoj znanost ima ključnu ulogu. Ta je paradigma snažno kontraintuitivna, te je stoga problematična i nepristupačna većem dijelu ljudi. Članak iznosi Dennettovo nastojanje približavanja te paradigme čitateljima, a potom i njegovo promišljanje religije kao prirodne pojave, njezine evolucije i uloge u suvremenom demokratskom društvu.

Daniel Dennett; darvinistička paradigma; religija; znanost; intuicija; Novi ateizam;Author: Bruno Petrušić - orcid.org-0000-0002-9275-8497 ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents