Performans kao sinteza umjetničkog izraza Satana PanonskogReport as inadecuate
Performans kao sinteza umjetničkog izraza Satana Panonskog - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. -

U članku ćemo predstaviti performanse Ivice Čuljka-Satana Panonskog kao formu u kojoj su objedinjeni svi drugi oblici kreativnog djelovanja autora; slikarstvo i crtež, poezija i proza, radio drame, dizajn odjeće, stvaranje i izvođenje glazbe. Odabrane performanse prikazat ćemo prema dostupnim video snimkama. S obzirom na osobitost i dostupnost autorovog pismenog izražavanja pojedine teme bit će popraćene iskazima samog autora, kao i nekih drugih aktera iz tog perioda. Djelovanje Satana Panonskog željele smo prikazati bez kvalitativnih prosudbi i uobičajenih razmatranja kada je riječ o ovom autoru o tome radi li se uopće o umjetnosti, ostavljajući da autor i njegova ostvarenja govore sami za sebe. Članak završavamo pregledom utjecaja i referencama koje je ovaj autor ostavio na domaćoj umjetničkoj sceni, kao i u dijelovima bivše države.

Ivica Čuljak Satan Panonski, performans, Punk prisna porodica, Hard Blood ShockAuthor: Dina Lukić - Rosana Ratkovčić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents