Budućnost planeta Zemlje je u proizvodnji hraneReport as inadecuate
Budućnost planeta Zemlje je u proizvodnji hrane - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Cartography and geoinformation, Vol.15 No.25 June 2016. -

Dan planeta Zemlje i Dan Europe učenici osmih razreda Osnovne škole Dubovac obilježili su malim geografskim istraživanjem pretočenim u kartografsku izložbu. Istraživanje smo radili u okviru nastave Geografije, a u radu je sudjelovalo 38 učenika osmih razreda. Kartografske radove prezentirali smo izložbom u školi i Gradskoj knjižnici za mlade Karlovac, gdje smo izložili 12 tematskih karata.Author: Jasna Višnić - ; OŠ Dubovac Primorska ulica 9 47000 Karlovac

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents