VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI – POSLIJE 45 GODINAReport as inadecuate
VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI – POSLIJE 45 GODINA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.27 December 2016. -

Varaždinske su se barokne večeri kroz četiri i pol desetljeća razvile od skromne inicijativne

ideje do uglednoga međunarodnog festivala od nacionalnog značenja i trajne

tematske orijentacije vezane uz barokni ambijent matičnoga grada. Tijekom godina osnovni

se tematski repertoar oplemenjivao dodatnim sadržajima: poglavito znanstvenim

sastancima i nakladničkom aktivnošću, sačuvavši na nosačima zvuka brojne zanimljive

interpretacije. Osobitosti su festivala intenzivna skrb za nacionalnu glazbenu

baštinu, podjednako na znanstvenoj kao i na izvedbenoj razini te distribucija pojedinih

festivalskih programa u gradove i mjesta županije, ali i izvan nje, a posljednjih godina i

izvan Hrvatske kroz suradnju sa zemljama partnerima.

festival; glazba; barok; baština; stručni skupovi; stilska interpretacijaAuthor: Erika Krpan - ; Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents