Kreativnost i mediji: kreativne industrije kao projekt ad absurdumReport as inadecuate
Kreativnost i mediji: kreativne industrije kao projekt ad absurdum - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.5 No.9 September 2016. -

Tekst saopćenja se bavi odnosom medija i kreativnosti u suvremeno doba. Ova relacija tretira se kritički, kroz eleboriranje aktualnih tržišnih odnosa i fenomena tzv. kreativnih industrija. Problematika kreativnih industrija, i njihovog služenja svijetu kapitala, čini osnovnu interpretativnu liniju članka. Analiza pojma kreativnih industrija, poteklog od sintagme ‘kulturna industrija’ Adorna i Horkheimera - pokazuje apsurdnost čitavog projekta koji nije u funkciji razvoja umjetnosti i kulture, kako se obično misli, nego služi podupiranju posustalog svijeta kapitalizma. Stoga kreativne industrije, kao grana ekonomije, zapravo, instrumentalizuju kreativnost, prikazujući je kao nužnu pretpostavku razvoja ne samo umjetnosti, kulture i medija, već čitavih društvenih zajednica, što smatramo pogrešnim pristupom, sa stanovišta našeg razumijevanja ove problematike, a iz vizure jedne kritički intonirane filozofije medija.

mediji; kreativnost; umjetnost; kultura; filozofija medijaAuthor: Divna Vuksanović - orcid.org-0000-0002-2288-0796 ; Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents