O kreativnosti u vremenu medija - In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.5 No.9 September 2016.Report as inadecuate
O kreativnosti u vremenu medija - In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.5 No.9 September 2016. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.5 No.9 September 2016. -

Kreativnost danas najčešće dovodimo u vezu s inovacijom, s velikim dostignućima ljudskog duha, vrijednim umjetničkim djelima iz prošlosti, nesputanošću i slobodom, usprkos tome što živimo u vremenu neslobode. Naime, i pored privida nesagledivih mogućnosti, suvremeni čovjek je slobodan djelovati isključivo u skladu s imperativima tržišta, koje predstavlja dominantnu paradigmu našeg vremena, te je i kreativnost najčešće u službi stjecanja profita. Ovakav paradoks uočljiv je i kada je riječ o medijskim svjetovima. Iako se raznovrsne prakse otpora umnogome oslanjaju na nove tehnologije i njima svojstvenu običajnost, postvarenom medijskom ambijentu odgovara društvo kontrole. Ovom ćemo prilikom zato ispitati mogućnosti kreativnog djelovanja, kao kritičkog i orijentiranog slobodi, a u okvirima aktualne medijske kulture.

kreativnost; mediji; medijska kultura; umjetnost; pokret ZapatistaAuthor: Vlatko Ilić - ; Fakultet dramskih umjetnosti, Beograd

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents