Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta poč. 15. st.Report as inadecuate
Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta poč. 15. st. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Radovi-Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar : Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar, No.58 December 2016. -

U radu je prikazan jedan primjer neuobičajene plovidbe trgovačkog jedrenjaka iz prve polovice 15. stoljeća u čemu su sudjelovala dva pomorca iz hrvatskih krajeva. Slučaj je zanimljiv zbog toga što je plovilo dospjelo do krajnjih granica tada poznatog svijeta – na jugu do Kanarskih otoka, a na sjeveru do Lofotskog otočja. Stečena saznanja ugrađena su u jedan od najvažnijih kartografskih spomenika kasnog srednjeg vijeka. Osim toga, na povratku su preživjeli posjetili Ivana VI. Frankopana u Švedskoj.

hrvatski pomorci; Mletačka Republika; Kanarski otoci; Lofotski otoci; portulanske karteAuthor: Krešimir Kužić - orcid.org-0000-0003-3201-539X ; Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents