O KNJIŽEVNIM DJELIMA MILOVANA MIKOVIĆAReport as inadecuate
O KNJIŽEVNIM DJELIMA MILOVANA MIKOVIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the University of Dubrovnik, No.3 December 2016. -

Književnik Milovan Miković, rodom iz Subotice u Bačkoj Srbija, na književnoj je sceni već pola stoljeća. Ovaj rad sadržava pregled i analizu svih dosad objavljenih knjiga stihova i kratak osvrt na njegove knjige eseja i književnopovijesnu studiju. Riječ je o pjesničkim zbirkama Ispitivanje izdaje, 1989.; Iza ne, 1990.; Metež, 1992.; Praznina, 1993., Koreni stvari, 1996.; Slušaj: zemlja, riječi, 2007., Jedući srce žive zvijeri, 2014., poemi Avaške godine, 1990., 1991., 1993., 2005., zbirkama eseja Grad je reč, 1996.; Život i smrt u gradu, 1999.; Iznad žita nebo, 2003. i književnopovijesnom djelu Roman u književnosti Hrvata u Vojvodini, 2008

Ta se djela ponajprije razmatraju s književnoga aspekta, a manje i jezičnoga, ali uvijek u kontekstu sredine u kojoj su nastajala.

Milovan Miković; književnost; poezija; esej; romanAuthor: Sanja Vulić - orcid.org-0000-0001-9198-2369 ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents