EDWARD BERNAYS – PSIHOLOGIJA MASA I ODNOSI S JAVNOŠĆUReport as inadecuate
EDWARD BERNAYS – PSIHOLOGIJA MASA I ODNOSI S JAVNOŠĆU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the University of Dubrovnik, No.3 December 2016. -

Edwarda Bernays napisao je dvije vrijedne knjige iz područja odnosa s javnošću, Kristaliziranje javnog mišljenja i Propaganda. Oslanja se na Freudove diskusije o ljudskoj psihi, koje dopunjuje teorijama Lippmanna i Le Bona o psihologiji grupe i stada. U skladu s time, u kontekstu interdisciplinarnih korelacija, cilj je istražiti kako je Bernays gradio područje odnosa s javnošću na analizi psihologije masa. Naznačene rasprave generiraju tri teze:

1 Grupa i stado osnovni su mehanizmi utjecaja na javno mišljenje.

2 Unutar koncepta psihologije masa djeluju dogme i stereotipi na kojima se grade metode za modificiranje stajališta grupe.

3 Između javnog mišljenja, odnosa s javnošću i medija, posreduje motivacija. Zaključak daje sintetičku interpretaciju teorija i primjera zastupljenih ovim radom te ističe da će perspektiva ovog područja u znanstvenom smislu ovisiti o tome hoće li se prema javnosti odnositi s dužnom odgovornošću.

odnosi s javnošću; stado; psihologija; mase; medijiAuthor: Sunčana Tuksar Radumilo - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents