Jagodine pipe - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015.Report as inadecuate
Jagodine pipe - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

U Hrvatskoj su na jagodama zabilježene tri vrste pipa Curculionidae iz roda Otiorhynchus: O. mastix Oliv., O. ovatus L. i O. rugosostriatus Goeze. Međusobno se razlikuju po proširenju i izgledu, a biologije i način oštećivanja jagode vrlo su slični pa se mogu smatrati kompleksom štetnika na korijenu jagode. U radu je prikazan kratki opis biologije i suzbijanja pipa štetnika na korijenu jagode.

jagoda; pipe; suzbijanjeAuthor: Tanja Gotlin Čuljak - ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents