Primjena entomopatogenih nematoda u suzbijanju kukuruzne zlaticeReport as inadecuate
Primjena entomopatogenih nematoda u suzbijanju kukuruzne zlatice - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasilo biljne zaštite, Vol.13 No.3 March 2013. -

Kukuruzna zlatica, Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, 1868 Coleoptera: Chrysomelidae najvažniji je štetnik u proizvodnji kukuruza u Europi i svijetu. Kako bi se umanjile gospodarske štete, njezina populacija mora se održavati niskom. Umanjiti štete može se izbjegavanjem ponavljanja sjetve kukuruza ili primjenom insekticida. Obje mjere imaju negativne posljedice: smanjenje proizvodnje kukuruza ili povećanu primjenu zemljišnih insekticida, a njihovi ostatci opterećuju okoliš. Kao alternativa u suzbijanju ličinki kukuruzne zlatice može se primijeniti biološko suzbijanje entomopatogenim nematodama EPN iz rodova Steinernema Travassos, 1927 i Heterorhabditis Poinar, 1976. U ovom radu dan je literaturni pregled provedenih istraživanja učinkovitosti vrsta rodova Steinernema i Heterorhabditis u suzbijanju kukuruzne zlatice u svijetu te je analizirana prikladnost njihove primjene u uvjetima Republike Hrvatske.

biološko suzbijanje; Diabrotica virgifera virgifera; entomopatogene nematode; EPN; Heterorhabditis bacteriophora; Steinernema sp.; kukuruzna zlaticaAuthor: Dinka Grubišić - ; Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za poljoprivrednu zoologiju Marija Vladić - ; Agronomski fakultet Zagreb,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents