Utjecaj ekoloških faktora na pojavu toksičnih porfirija. I. alkoholizam i aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiselineReport as inadecuate
Utjecaj ekoloških faktora na pojavu toksičnih porfirija. I. alkoholizam i aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiseline - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.23 No.1 June 1972. -

Ispitana je aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiseline D¬DALK kod kroničnih alkoholičara N = 51 uz paralelno određivanje koncentracije delta-aminolevulinske kiseline DALK iz jednokratnog uzorka mokraće. Kod 12 bolesnika s kroničnim oboljenjem jetre, analizirano je u mokraći izlučivanje preteča hema i aktivnost D-DALK u krvi. Rezultati su pokazali, da je kod kroničnih alkoholičara više od 50% ispitanika imalo sniženu D-DALK aktivnost, a izlučivanje DALK je bilo lagano povećana kod 14% ispitanika. U bolesnika s kroničnim bolestima jetre izlučivanje porfirina i njihovih preteča bilo je normalno, a aktivnost D-DALK je bila lagano inhibirana u 6 bolesnika. Iako dobiveni rezultati u grupi kroničnih alkoholičara govore u prilog djelovanja etilnog alkohola na aktivnost D-DALK. ipak se to ne može sa sigurnošću zaključiti, jer nisu isključeni i drugi poznati i potencijalni inhibitori tog enzima. Isto tako da bi se dao konačni sud o inhibiciji D-DALK kod kroničnih bolesti jetre potrebno je ispitati veći broj bolesnika s alkoholnim oštećenjem jetre.Author: D. Dimov - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, JAZU, Zagreb Danica Prpić-Majić - ; Institut za medicinska i

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents