Zadovoljstvo poslom i sagorijevanje na poslu kod učitelja: važnost podrške ravnatelja i radne motivacijeReport as inadecuate
Zadovoljstvo poslom i sagorijevanje na poslu kod učitelja: važnost podrške ravnatelja i radne motivacije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.25 No.3 November 2016. -

U istraživanje se krenulo od pretpostavke da rad u

podržavajućoj radnoj okolini povećava radnu motivaciju te tako

pridonosi zadovoljstvu poslom i preventivno djeluje na

profesionalno sagorijevanje. Osnovni cilj rada bio je ispitati

ulogu percipirane podrške ravnatelja i radne motivacije radne

angažiranosti i samoefikasnosti u objašnjenju zadovoljstva

poslom i sagorijevanja na poslu kod hrvatskih učitelja. U

istraživanju su sudjelovala 1892 učitelja razredne N = 856 i

predmetne nastave N = 1036, zaposlena u 101 osnovnoj

školi u Republici Hrvatskoj. U ukupnom je uzorku 12%

sudionika bilo muškoga spola. Prosječna dob sudionika

iznosila je 41,7 godina SD = 10,2, a radni staž 15,7 godina

SD = 10,7. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza

pokazali su da percipirana podrška ravnatelja i upotrijebljene

mjere radne motivacije značajno pridonose objašnjenju

zadovoljstva poslom i sagorijevanju na poslu emocionalna

iscrpljenost i otuđenost, dok sociodemografske varijable

objašnjavaju malen postotak varijance kriterijskih mjera.

Zaključno, podrška ravnatelja te samoefikasnost i radna

angažiranost učitelja imaju važnu ulogu u preveniranju

nezadovoljstva poslom i profesionalnoga sagorijevanja učitelja.

učitelji; percipirana podrška ravnatelja; radna motivacija; zadovoljstvo poslom; sagorijevanjeAuthor: Ana Slišković - orcid.org-0000-0002-5621-648X ; Sveučilište u Zadru, Zadar Irena Burić - ; Sveučilište u Zadru, Zadar Ivan

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents