Febrilitetom inducirane konvulzije: gdje smo danasReport as inadecuate
Febrilitetom inducirane konvulzije: gdje smo danas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.52. No.4. December 2016. -

Febrilne konvulzije su najčešći konvulzivni poremećaj. Obično predstavljaju samolimitirajući poremećaj bez dugoročnih posljedica. Međutim, mogu predstavljati početak epilepsije stoga je rastući broj epilepsijskih sindroma povezanih sa febrilnim konvulzijama. Ovi sindromi prezentiraju se od samoograničavajućih i medikamentima kontroliranih entiteta do teških epileptičkih encefalopatija. Razumijevanje spektra poremećaja povezanih s febrilnim konvulzijama doprinosi dijagnozi koja zauzvrat nudi informacije o terapijskoj paradigmi, prognozi i genetičkom savjetovanju.

epileptičke encefalopatije; febrilne konvulzijeAuthor: Jelena Radić Nišević - orcid.org-0000-0002-5935-9566 ; Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju i konvulzivne bo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents