Korelacija indeksa brzine mineralizacije podlaktice nakon intravenske i oralne primjene 47CaReport as inadecuate
Korelacija indeksa brzine mineralizacije podlaktice nakon intravenske i oralne primjene 47Ca - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.24 No.3 December 1973. -

U ovom radu željeli smo ispitati, da li način primjene radioaktivnog kalcija utječe na određivanje indeksa brzine mineralizacije aF. Indeks brzine mineralizacije podlaktice odredili smo na 13 ispitanika od kojih je pet primilo radioaktivni kalcij 47Ca intravenski, a osam oralno. Rezultate obih skupina usporedili smo s brzinom mineralizacije podlaktice izračunatom na osnovi radioaktivnog stroncija 85Sr, koji su svi ispitanici primili intravenski. Statistička obrada rezultata pokazala je da nema značajne razlike u indeksu brzine mineralizacije između dva načina primjene radioaktivnog kalcija.Author: Magda Harmut - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU, Zagreb V. Jovanović - ; Institut za medicinska istra

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents