Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jezikuReport as inadecuate
Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U ovom se članku raspravlja o uvjetima za izvlačenje iz pridjevskih skupina s upitnom riječju u hrvatskome. Tvrdi se da je izvlačenje moguće iz nespecifičnih, ali ne i iz specifičnih atributnih pridjevskih skupina, dok je iz predikativnih pridjevskih skupina izvlačenje u pravilu moguće. Ograničenja na izvlačenje upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome motivirana su pragmatičkim načelom da se ne može pitati o onome što je presupozicija izreke.

imenske skupine; pridjevske skupine; izvlačenje; upitne riječi; sintaktički otociAuthor: Ranko Matasović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents