Upravljana neobrojčena kvantifikacija - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016.Report as inadecuate
Upravljana neobrojčena kvantifikacija - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja regira dopunom u genitivu: vele blaga, čest- ribi pečeni. U radu su predstavljene osnovne semantičke i sintaktičke karakteristike toga tipa kvantifikacijskih skupina: vrsta i broj sastavnica kvantifikacijske skupine, red sastavnica, genitiv količine, sročnost s predikatom, sročnost sa sljedećim predikatom te sročnost s anaforičkim riječima. Izdvojene su i neke dijakronijske zanimljivosti neobrojčenih kvantifikacija. Analiza sročnosti imenske skupine i ostalih dijelova rečenice pokazuje da obje sastavnice kvantifikacijske skupine, kvantifikator i dopuna, mogu biti referentan član skupine, odnosno kontrolori sročnosti. Rad se temelji na analizi korpusa hrvatskoglagoljskih tekstova crkvenoslavenskoga razdoblja.

neobrojčene kvantifikacijske imenske skupine; upravljanje; sročnost; hrvatski crkvenoslavenskiAuthor: Ana Kovačević - ; Staroslavenski institut u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents